Venuspassagen

En befogad varning............

Titta aldrig på solen utan godkänt skydd för ögonen!
En varning som tål att upprepas är att man aldrig skall kika på solen utan ett fullgott skydd för ögonen. Ett felaktigt beteende kan leda till bestående blindhet! Det säkraste sättet att observera med teleskop eller fältkikare är att projicera bilden av solen på en vit skiva. En annan möjlighet är att använda speciella filter; besök en optiker för att få tips.


Vad kommer att hända?

Planeten Venus kommer att passera framför solskivan mellan kl 7:19 och 13:22 tisdagen den 8 juni 2004. I praktiken betyder det att planeten kommer att avteckna sig som en mörk cirkel mot den ljusa solskivan. För att en Venuspassage skall inträffa så måste solen, Venus och jorden ligga längs en rät linje. Eftersom jordens och Venus' banor kring solen lutar i förhållande till varandra så sker Venuspassager mycket sällan; den förra passagen inträffade för 122 år sedan!

För information om aktiviteter i Albanova, se huvudsidan

Mer information om Venuspassager här


Vilka ligger bakom detta arrangemang?

Huvudaktörerna är Stockholms observatorium (Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet), Vetenskapens hus (VH) och projekt Skolastro som bedrivs vid observatoriet och i VH. Verksamheten bedrivs främst i Albanova universitetscentrum, där även fysik och bioteknik finns representerade.
    För information om aktiviteter i Albanova, se huvudsidan

Vid Stockholms observatorium bedrivs forskning inom en rad olika forskningsområden. Institutionens forskare använder the Very Large Telescope (VLT), Hubble Space Telescope, the Nordic Optical Telescope, Very Large Array och många andra förstklassiga instrument. En del av forskningen är starkt kopplad till rymdverksamhet; ett exempel på detta är den svenska satelliten Odin. Ett annat viktigt redskap i forskningen är datorn och forskarna vid Stockholms observatorium har tillgång till ett antal kraftfulla datorer.
    Läs mer om forskningen >> 

I Vetenskapens hus kan lärare och skolelever få lyssna till föredrag, diskutera, utföra laborationer och delta i demonstrationer mm inom de forskningsområden som finns representerade i Albanova, nämligen astronomi, bioteknik och fysik. Vetenskapens hus är unikt i sin närhet
till och samarbete med ett av norra Europas största naturvetenskapliga centra.

Skolastro är ett projekt som startades vid Stockholms observatorium i mitten av 1990-talet. Projektet syftar till att öka intresset för teknik och naturvetenskap, främst fysik, i den svenska skolan. Metoden för att åstadkomma detta är att astronomi används för att demonstrera t ex fysikaliska principer och lagar. En stor del av Skolastros aktiviteter erbjuds i Vetenskapens hus.Till huvudsidan©    Skolastro, Stockholms observatorium   2004